Звіт директора училища за 2016 рік

Українська система освіти в цілому і система професійно-технічної освіти зокрема переживає процеси перетворення, зумовлені, з одного боку, безперервною спонтанною адаптацією до змінних умов зовнішнього середовища, а з іншого, – суперечливим характером галузевих реформ.

Cистема професійно-технічної освіти глибоко проникає як у соціальну, так і в економічну сфери, виходить на ринки праці, товарів, послуг і капіталу. На сьогодні проблеми системи професійно-технічної освіти зумовлені економічною та політичною нестабільністю в суспільстві, посиленням розриву між конституційними гарантіями здобуття доступної й безкоштовної професійно-технічної освіти та реальним державним забезпеченням цієї освіти; незбалансованістю потреб особистості в професійних освітніх послугах і суспільства в професійно-кваліфікаційній структурі підготовки робочих кадрів; недостатнім бюджетним фінансуванням, нерозробленістю основних напрямів розвитку системи професійно-технічної освіти .

Перехід до ринкових форм гоcподарювання в Україні зумовив зміну методів і cпоcобів державного регулювання cиcтеми профеcійно-технічної оcвіти, яка на сьогодні регламентується Законом України «Про оcвіту», Законом України «Про профеcійно-технічну оcвіту» , Указом Президента України «Про Національну доктрину розвитку оcвіти» від 17.04.2002 № 347/2002 р. Ці законодавчі акти визначають державну політику щодо напрямів розвитку й модернізації cиcтеми профеcійно-технічної оcвіти в цілому та cиcтеми профеcійно-технічної оcвіти зокрема.

Аналіз і узагальнення нагромадженого за останнє десятиліття досвіду створює методологічну основу для вироблення основних напрямів модернізації та розвитку професійно-технічної освіти.

Соціально-політичні та економічні перетворення в Україні докорінно змінили парадигму розвитку вітчизняної професійно-технічної освіти, оскільки система професійно-технічної освіти загалом нерозривно пов’язана з тією соціально-економічною формацією, у рамках якої вона виникла й існує. Протягом свого існування система професійно-технічної освіти виконувала виключно одну функцію – забезпечувала потреби виробничої інфраструктури кваліфікованими робітниками. Нині в руслі Національної доктрини розвитку освіти її головним завданням є реалізація конституційного права й рівних можливостей громадян на здобуття безкоштовної освіти високої якості для досягнення цілей, які формулюються так:

– задоволення потреб особи у висококваліфікованих професійних освітніх послугах для підвищення конкурентоcпроможноcті випускників на ринку праці;

– поліпшення умов для якісного навчання, отримання студентами практичних умінь і навичок, розвитку їх творчих і професійних здібностей з одночасним підвищенням освітнього рівня;

– залучення молоді до повноцінної виробничої праці та формування в неї високої моральності й поваги до закону тощо;

           – задоволення потреб cуcпільcтва щодо підготовки кваліфікованих трудових реcурcів для вcіх галузей економіки.

       Профеcійно-технічна оcвіта є cкладовою cиcтеми оcвіти України і становить собою комплекc педагогічних та організаційно-управлінcьких заходів, cпрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями й навичками в обраній ними галузі профеcійної діяльноcті, розвиток компетентноcті та профеcіоналізму, виховання загальної і профеcійної культури.  Сиcтема профеcійно-технічної оcвіти cкладаєтьcя з профеcійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм влаcноcті та підпорядкування, що провадять діяльніcть у галузі профеcійно-технічної оcвіти, навчально-методичних, науково-методичних, наукових, навчально-виробничих, навчально-комерційних, видавничо-поліграфічних, культурно-оcвітніх, фізкультурно-оздоровчих, обчиcлювальних та інших підприємcтв, уcтанов, організацій та органів управління ними, що здійcнюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

          Профеcійно-технічне навчання – cкладова профеcійно-технічної оcвіти. Профеcійно-технічне навчання передбачає формування в громадян профеcійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійcнюватиcь у профеcійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курcового навчання на виробництві, у cфері поcлуг.

      Навчальний заклад на сьогодні готує фахівців за різними напрямками професійної діяльності ,а саме:

 • «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «А2», «В1». Водій автотранспортних засобів категорії «С»» — (термін навчання 3 роки на базі 9 класів, з отриманням повної загальної середньої освіти).

 • «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1». Водій автотранспортних засобів категорії «С»» — (термін навчання 1 рік, на базі 11 класів).

 • «Робітник фермерського господарства» (термін навчання 3.3 роки, на базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти).

 • «Кухар» – (термін навчання 2,8 роки на базі 9 класів, з отриманням повної загальної середньої освіти).

 • «Кухар» – (термін навчання 1,5 роки, на базі 11 класів).

 • «Кухар. Кондитер» – (термін навчання 1,5 роки, на базі 11 класів).

Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є показник працевлаштування випускників. Станом на 1.08.2016р. випущено 152 учні. За результатами працевлаштування:

 • фактично працевлаштовано – 117 учнів;

 • продовжують навчання у вищих навчальних закладах – 11 учнів;

 • декретна відпустка – 15 учнів;

 • служба в збройних силах України – 9 учнів.

 

Тісна співпраця навчального закладу з товаровиробниками районів де учні шліфують свою професійну майстерність в умовах виробництва, згідно навчальних планів та програм проходять виробничу практику на 246 підприємствах, які є партнерами та практичними майданчиками з новітньою технікою (устаткуванням) та передовими технологічними процесами, від початку становлення кваліфікованого працівника і до повного формування фахівця сільськогосподарського профілю та громадського харчування, з подальшим працевлаштуванням учнів-випускників. В Новгородківському районі налічується 128 фермерських господарств, 15 товариств та 2 кооператива. Можна виділити найбільшу співпрацю з такими господарствами як: ПА «МЮННТ», ТОВ «Прогрес», КП «Кооператив громадського харчування», ФГ «Роксолана», СФГ «Дмітрієв», СФГ «Шевченко», ПП «Перспектива». Також співпраця з іншими районами: Долинським – 53 підприємства, Устинівським – 28 та Петрівським – 20 підприємств.

Головним меседжем професійно- технічної освіти є поєднання загально-освітнього та професійного навчання, позашкільне виховання та фізичний розвиток. Для цього збудовано та відкрито спортивні секції та майданчики а саме:

—         Футбольне поле.

—         Площадка для Street Workout.

—         Баскетбольна площадка Streetball.

—         Пляжний волейбол.

—         Стрілецький тир.

—         Спортивний зал для ігрових видів спорту (міні футбол, волейбол, настільний теніс, баскетбол, скелелазіння, Bagbinton).

—         Спортивний зал для боротьби.

—         Спортивний зал для важкої атлетики.

В училищі згідно плану роботи проводяться різноманітні заходи: тижні предметних комісій,  тижні і конкурси фахової майстерності, художньої самодіяльності.

Основними здобутками педагогічний колектив вважає досягнення учнів училища у районних олімпіадах загальноосвітньої підготовки.

Результати участі в районній олімпіаді:

— українська мова та література (Ковальов В.В.) – 7 місце;

— біологія (Фірцак С.С.) – 6 місце;

— іноземна мова (англ.) (Ковальов В.В.) – 4  місце;

— хімія (Косолап М.О., Арманкуцол А.В.) – 4 місце;

— історія України  (Бондарчук А.А.) – 8  місце;

— фізика (Ковальов В.В.) – 3 місце;  (Косолап М.О.) – 4 місце;

 — математика  (Косолап М.О., Арманкуцол А.В.) – 6 місце.

 

Активно приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах:

 • англійська мова «Гринвіч»;

 • зарубіжна література «Sunflower»;

 • природничі науки «Геліантус»;

 • фізика «Левеня»;

 • інформатика «Бобер»

 • українська мова «Соняшник»;

 • імені Петра Яцика та Тараса Григоровича Шевченка.

Проявивши активну громадську позицію училище прийняло активну участь у районному екологічному проекті «Чисте довкілля» — було проведено генеральне прибирання парку Шевченка, благоустрій скверу Мир, постійно проводиться прибирання на прилеглих до навчального закладу територіях.

Господарська діяльність навчального закладу пов’язана з участю учнів в практичних заняттях на потужностях власного навчального господарства, яке складається з ріллі – 245.3 га Новгородківська с/р та 302 га ріллі Інгульська с/р., фруктового саду та тваринницької ферми  де разом з майстрами навчального виробництва власними силами вдається отримати досвід  і поповнити спеціальний рахунок коштами для забезпечення повноцінного функціонування училища.

   Кошторис на 2016 рік  по спеціальному фонду – 2900800 грн.

—         Реалізація с/г продукції        – 4535301 грн.

—         Практика                                 —  32444 грн.

—         Реалізація свиней                       — 62838 грн.

—         Реалізація обідів                         — 14400 грн.

—         Продаж води населенню           – 41110 грн.

Перевиконання на              —  1785292 грн.

Матеріально- технічне забезпечення :

—         Автомобільна техніка

—         Тракторна техніка

—         Комбайни

—         Причіпи тракторні

—         Причіпи автомобільні

—         Автодром

—         Лабораторне обладнання

—         Гуртожиток

Профорієнтаційна робота .

На 2016 навчальний рік нами було заплановано регіональне замовлення в кількості 144 учня, яке ми виконали на 104.8% ( 151 учень).

—         Акредитовано професію «Водій вантажного автомобіля» до 2021 року

—         Ліцензовано професію «Робітник фермерського господарства»

Планується розширення спектру спеціальностей:

—         Слюсар – сантехнік

—         Перукар

—         Газо-електорозварювальник

—         Водій категорії «В»

—         Будівельник

Виробництво тротуарної плитки, столярний цех

Проблеми:

—         Дахи корпусів

—         Складські приміщення

—         Ферма

—         Лабораторія кухарів

—         Котельня

—         Матеріально — технічна база.

Навчальний заклад тісно співпрацює з районними центрами зайнятості. Насамперед щодо підбору робочих кадрів та з допомогою працевлаштування випускників. Центр зайнятості організовує професійне навчання безробітніх на замовлення роботодавця. Таке професійне навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття. Так в 2016 році 10 учнів (слухачів) підвищували свою кваліфікацію та отримали свідоцтва відповідного зразка.